Ống lông giàn không gian

(W: www.phutungcokhi.com; Mobi: 04 21238518 Fax : 04 21238518; Mobi: 01249898166; Mail: phutungcokhi@ymail.com

Ống lông giàn không gian

 

KỸ THUẬT ỐNG LỒNG - GIÁC VẶN

Stt Danh mục cấu kiện Kí hiệu Vật liệu
1 Giác vặn S30 S30-32 SS400
2 Giác vặn S32 S30-36 SS400
3 Giác vặn S36 S36-40 SS400
4 Giác vặn S42 S42-50 SS400
5 Giác vặn S46 S46-50 SS400
6 Giác vặn S52 S52-55 SS400
7 Giác vặn S56 S56-65 SS400

 

Hãy chia sẽ bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công: