Nút cầu mạ điện phân

(W: www.phutungcokhi.com; Mobi: 04 21238518 Fax : 04 21238518; Mobi: 01249898166; Mail: phutungcokhi@ymail.com

Nút cầu mạ điện phân

 

BẢNG THỐNG SỐ NÚT CẦU

Stt Danh mục cấu kiện Kí hiệu Vật liệu Lớp bảo vệ
1 Nút cầu D76 D76 C45 Mạ kẽm điện phân
2 Nút cầu D90 D90 C45 Mạ kẽm điện phân
3 Nút cấu D110 D110 C45 Mạ kẽm điện phân
4 Nút cấu D120 D120 C45 Mạ kẽm điện phân
5 Nút cấu D130 D130 C45 Mạ kẽm điện phân
6 Nút cấu D150 D150 C45 Mạ kẽm điện phân
7 Nút cấu D200 D200 C45 Mạ kẽm điện phân

 

Hãy chia sẽ bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công: