Gối gang - con lăn băng tải D42 - D350

(W: www.phutungcokhi.com; Mobi: 04 21238518 Fax : 04 21238518; Mobi: 01249898166; Mail: phutungcokhi2005@gmail.com

Gối gang - con lăn băng tải D42 - D350

 

Sản phẩm gối gang (bích) lắp con lăn băng tải loại D42 đến D350.

 

Hãy chia sẽ bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công: