Đầu côn, đầu bịt giàn không gian

(W: www.phutungcokhi.com; Mobi: 04 21238518 Fax : 04 21238518; Mobi: 01249898166; Mail: phutungcokhi@ymail.com;

Đầu côn, đầu bịt giàn không gian

 

BẢNG THỐNG SỐ ĐẦU BỊT VÀ ĐẦU CÔN 
Stt Danh mục cấu kiện Kí hiệu Vật liệu
1 Đầu bịt ống D42 D42-16 SS400
2 Đầu bịt ống D48 D48-20 SS400
3 Đầu côn D60 D60-60 SS400
4 Đầu côn D76 D76-60 SS400
5 Đầu côn D89 D89-60 SS400
6 Đầu côn D114 D114-100 SS400
7 Đầu côn D127 D127-100 SS400
8 Đầu côn D141 D141-150 SS400

 

Hãy chia sẽ bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công: